Projekt se bavi izazovima s kojima se suočavaju mladi prilikom izlaska iz alternativne skrbi. Projekt je utemeljen na stvarnim potrebama mladih koje se reflektiraju na njihov svakodnevni život.

Prelazak iz alternativne skrbi u samostalni život proces je koji može trajati i nekoliko godina. Mladi punoljetni ljudi koji još uvijek žive sa svojim biološkim obiteljima trebaju dodatnu podršku svoje obitelji kako bi se uspješno nosili s različitim teškoćama. Međutim, mladi u alternativnoj skrbi nemaju takvu podršku; dužni su napustiti organizirano stanovanje kada postanu punoljetni ili kada završe svoje obrazovanje (između 24 i 26 godina, ovisno o državi). Zbog izostanka stručne podrške, napuštanje alternativne skrbi za njih predstavlja najveći izazov. S druge strane, u različitim ustanovama koje pružaju podršku mladima ne stavlja se dovoljan naglasak na razvoj životnih vještina važnih za svakodnevni život poput kuhanja ili raspolaganja budžetom zbog formalnih ograničenja u funkcioniranju takvih ustanova.

U većini slučajeva, bez odgovarajućih socijalnih i životnih vještina, u kombinaciji s neriješenim osobnim problemima, mladi koji napuštaju organizirano stanovanje izrazito su ranjivi pred društvenim i financijskim izazovima. Zbog toga je veoma važno da se proces napuštanja organiziranog stanovanja sistematično planira i pripremi prije njihovog odlaska, a što ovaj projekt upravo i nudi.

Isto tako, priprema za samostalan život i integraciju u društvo ključna je za maloljetne migrante bez pratnje zbog nedostatka društveno kulturalnih znanja nužnih za prilagodbu i uključivanje u novu zajednicu.
Decoration
Novosti
Trening trenera
Od 25. do 28. lipnja 2019. stručnjaci za rad sa mladima iz četiri partnerske države (Hrvatska, Mađarska, Italija, Rumunjska) sudjelovali su na međunarodnom treningu trenera održanom u Firenzi u Italiji. Trening su vodili sudionici, koji imali i ulogu facilitatora.

Aktivnost 2 – Online igre
Posjetite online platformu za igru UPRAVLJANJE ŽIVOTOM na sljedećoj poveznici: https://youthindependentlife.eu/it/learning-platform/introduction.