Projekt se bavi izazovima s kojima se suočavaju mladi prilikom izlaska iz alternativne skrbi. Projekt je utemeljen na stvarnim potrebama mladih koje se reflektiraju na njihov svakodnevni život.

Prelazak iz alternativne skrbi u samostalni život proces je koji može trajati i nekoliko godina. Mladi punoljetni ljudi koji još uvijek žive sa svojim biološkim obiteljima trebaju dodatnu podršku svoje obitelji kako bi se uspješno nosili s različitim teškoćama. Međutim, mladi u alternativnoj skrbi nemaju takvu podršku; dužni su napustiti organizirano stanovanje kada postanu punoljetni ili kada završe svoje obrazovanje (između 24 i 26 godina, ovisno o državi). Zbog izostanka stručne podrške, napuštanje alternativne skrbi za njih predstavlja najveći izazov. S druge strane, u različitim ustanovama koje pružaju podršku mladima ne stavlja se dovoljan naglasak na razvoj životnih vještina važnih za svakodnevni život poput kuhanja ili raspolaganja budžetom zbog formalnih ograničenja u funkcioniranju takvih ustanova.

U većini slučajeva, bez odgovarajućih socijalnih i životnih vještina, u kombinaciji s neriješenim osobnim problemima, mladi koji napuštaju organizirano stanovanje izrazito su ranjivi pred društvenim i financijskim izazovima. Zbog toga je veoma važno da se proces napuštanja organiziranog stanovanja sistematično planira i pripremi prije njihovog odlaska, a što ovaj projekt upravo i nudi.

Isto tako, priprema za samostalan život i integraciju u društvo ključna je za maloljetne migrante bez pratnje zbog nedostatka društveno kulturalnih znanja nužnih za prilagodbu i uključivanje u novu zajednicu.
Decoration
Novosti
Participants are youngsters from alternative care. They are form some kind of institutional care (Home for children and youth and residential apartments that are under Community service centres). They are from different parts of Croatia: Sisak, Selce, Lipik and Koprivnica.

Participants coming from institutional care – 4 are from 16 -18 years and 4 from 18-21. Four are female and four are male.
Trainers presented to the participants modules:
1. Career and job related skills
2. Money management
These topics, according to trainers, were the most attractive to participants. They think and worry a lot about finding proper job and about their abilities to manage money since they don’t have to do that – they just have pocket money, a small amount, and all other expenses are arrange and managed by the institution. They do not have opportunity to practice money management.
Trainer organized lecture and discussion with participants before playing a game in Sisak. In the other 3 towns it was done through discussions with those that have been selected for participating in the game - discussion about information presented on web page FYIL.