Projekt se bavi izazovima s kojima se suočavaju mladi prilikom izlaska iz alternativne skrbi. Projekt je utemeljen na stvarnim potrebama mladih koje se reflektiraju na njihov svakodnevni život.

Prelazak iz alternativne skrbi u samostalni život proces je koji može trajati i nekoliko godina. Mladi punoljetni ljudi koji još uvijek žive sa svojim biološkim obiteljima trebaju dodatnu podršku svoje obitelji kako bi se uspješno nosili s različitim teškoćama. Međutim, mladi u alternativnoj skrbi nemaju takvu podršku; dužni su napustiti organizirano stanovanje kada postanu punoljetni ili kada završe svoje obrazovanje (između 24 i 26 godina, ovisno o državi). Zbog izostanka stručne podrške, napuštanje alternativne skrbi za njih predstavlja najveći izazov. S druge strane, u različitim ustanovama koje pružaju podršku mladima ne stavlja se dovoljan naglasak na razvoj životnih vještina važnih za svakodnevni život poput kuhanja ili raspolaganja budžetom zbog formalnih ograničenja u funkcioniranju takvih ustanova.

U većini slučajeva, bez odgovarajućih socijalnih i životnih vještina, u kombinaciji s neriješenim osobnim problemima, mladi koji napuštaju organizirano stanovanje izrazito su ranjivi pred društvenim i financijskim izazovima. Zbog toga je veoma važno da se proces napuštanja organiziranog stanovanja sistematično planira i pripremi prije njihovog odlaska, a što ovaj projekt upravo i nudi.

Isto tako, priprema za samostalan život i integraciju u društvo ključna je za maloljetne migrante bez pratnje zbog nedostatka društveno kulturalnih znanja nužnih za prilagodbu i uključivanje u novu zajednicu.
Decoration
Novosti
The implementation of the online game involved young adults living in Aftercare Centers of the Child protection system. These youngsters are between 20 and 30 years old and have grown up in a child protection system. When they reach the age of 18, they must leave the child protection system, if they are not continuing their education. Young people who have nowhere to go, they don’t have the support of their biological families, and cannot support themselves, can use the possibility to become beneficiary of the Aftercare Center.
The After Care Center also has a sheltered residential home where young people over 18 live, but these young people are mentally disabled (middle and mildly handicapped). These young people have also tried the online game.