Projekt se bavi izazovima s kojima se suočavaju mladi prilikom izlaska iz alternativne skrbi. Projekt je utemeljen na stvarnim potrebama mladih koje se reflektiraju na njihov svakodnevni život.

Prelazak iz alternativne skrbi u samostalni život proces je koji može trajati i nekoliko godina. Mladi punoljetni ljudi koji još uvijek žive sa svojim biološkim obiteljima trebaju dodatnu podršku svoje obitelji kako bi se uspješno nosili s različitim teškoćama. Međutim, mladi u alternativnoj skrbi nemaju takvu podršku; dužni su napustiti organizirano stanovanje kada postanu punoljetni ili kada završe svoje obrazovanje (između 24 i 26 godina, ovisno o državi). Zbog izostanka stručne podrške, napuštanje alternativne skrbi za njih predstavlja najveći izazov. S druge strane, u različitim ustanovama koje pružaju podršku mladima ne stavlja se dovoljan naglasak na razvoj životnih vještina važnih za svakodnevni život poput kuhanja ili raspolaganja budžetom zbog formalnih ograničenja u funkcioniranju takvih ustanova.

U većini slučajeva, bez odgovarajućih socijalnih i životnih vještina, u kombinaciji s neriješenim osobnim problemima, mladi koji napuštaju organizirano stanovanje izrazito su ranjivi pred društvenim i financijskim izazovima. Zbog toga je veoma važno da se proces napuštanja organiziranog stanovanja sistematično planira i pripremi prije njihovog odlaska, a što ovaj projekt upravo i nudi.

Isto tako, priprema za samostalan život i integraciju u društvo ključna je za maloljetne migrante bez pratnje zbog nedostatka društveno kulturalnih znanja nužnih za prilagodbu i uključivanje u novu zajednicu.