Projekt je usmjeren na 120 mladih koji izlaze iz alternativne skrbe ali i na druge grupe mladih u riziku. U okviru projekta, kroz razvoj i primjenu inovativnih alata za učenje poput online igre i prilagođenih programa za mlade, radit će se na razvoju kompetencija 16 osoba koje rade s mladima i odgajatelja, iz 4 zemlje, koji će sudjelovati na međunarodnom treningu.