Glavni cilj projekta je podizanje svijesti i pružanje smjernica utemeljenih na
praksi za unaprjeđenje tranzicije mladih koji izlaze iz skrbi u samostalan život, uspješnu integraciju i sudjelovanje u društvu.

Očekivani rezultati na kraju projekta:
1. Izrađeni istraživački alati (smjernice za provedbu intervjua)
2. Prikupljeni primjeri dobre prakse
3. Izrađena online platforma s alatima razvijenima na principu 50 obrazovnih online igara za razvoj osnovnih vještina za mlade s ciljem pripreme za samostalan život.
Izrađen program i materijali za obuku s praktičnim alatima, od 160-170 stranica, namijenjenima mladima i osobama koje rade s mladima u organiziranom stanovanju, Proveden zajednički međunarodni trening u koji će se aktivno uključiti 16 osoba koje rade s mladima koji izlaze iz skrbi.