A projekt azzal a kihívással hivatott foglalkozni, amivel a gyermekvédelmi gondoskodást elhagyó fiatalok kell hogy szembenézzenek, amely a mutatkozó valós, mindennapi szükségleteken alapuló szükségletekre fókuszál az utógondozói fiatal felnőtekkel foglalkozó ellátás során.

Általában a független életvitel kialakítása hosszú éveket vesz igénybe. Fiatal felnőttek nagykorúságuk után továbbra is a biológiai családjukkal élnek, akiknek nagykorúságukat követően is élvezik (élvezhetik) támogatásukat, segítségüket. Azoknak a fiatal felnőtteknek akik gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedtek nem adatik meg ez a segítség. Kötelesek elhagyni az intézményi ellátórendszert nagykorúságukat követően, vagy tanulmányaik befejezésével (24-26 éves korukban, országonként változó). Az intézményi gondozás elhagyása a szakmai utógondozási szolgáltatások hiányosságai miatt a legnagyobb kihívást jelenti számukra. Úgy gondoljuk az utógondozói ellátás nem tud kellő figyelmet fordítani a mindennapi élethez szükséges alapvető készségek fejlesztésére, illetve más egyéb hatósági és egészségügyi korlátozottságai miatt nem lehetséges számukra ezen készségek fejlesztése, mint: résztvétel a főzésben, "hozzáférés a háztartás költségvetéséhez", stb. A legtöbb esetben ezek a fiatal felnőttek a megfelelő társadalmi és alapvető készségek nélkül, a megoldatlan személyes problémák mellett rendkívül érzékenyek a társadalmi és pénzügyi kihívásokra. Éppen ezért rendkívül fontos, hogy a gondozás elhagyásának folyamata szisztematikusan megtervezett és előkészített legyen, amivel kapcsolatosan a jelen projekt egy komplex tervet kíván készíteni és ajánlani.

Az önálló életre és a társadalmi integrációra való felkészülés szintén elengedhetetlen a kísérő nélküli kiskorúként az országba érkkezett fiatal felnőttek számára, mivel nekik nagy a lemaradásuk a honi fiatalokhoz képest a társadalmi és kulturális készségek szintjén is.