A projekt azzal a kihívással hivatott foglalkozni, amivel a gyermekvédelmi gondoskodást elhagyó fiatalok kell hogy szembenézzenek, amely a mutatkozó valós, mindennapi szükségleteken alapuló szükségletekre fókuszál az utógondozói fiatal felnőtekkel foglalkozó ellátás során.

Általában a független életvitel kialakítása hosszú éveket vesz igénybe. Fiatal felnőttek nagykorúságuk után továbbra is a biológiai családjukkal élnek, akiknek nagykorúságukat követően is élvezik (élvezhetik) támogatásukat, segítségüket. Azoknak a fiatal felnőtteknek akik gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedtek nem adatik meg ez a segítség. Kötelesek elhagyni az intézményi ellátórendszert nagykorúságukat követően, vagy tanulmányaik befejezésével (24-26 éves korukban, országonként változó). Az intézményi gondozás elhagyása a szakmai utógondozási szolgáltatások hiányosságai miatt a legnagyobb kihívást jelenti számukra. Úgy gondoljuk az utógondozói ellátás nem tud kellő figyelmet fordítani a mindennapi élethez szükséges alapvető készségek fejlesztésére, illetve más egyéb hatósági és egészségügyi korlátozottságai miatt nem lehetséges számukra ezen készségek fejlesztése, mint: résztvétel a főzésben, "hozzáférés a háztartás költségvetéséhez", stb. A legtöbb esetben ezek a fiatal felnőttek a megfelelő társadalmi és alapvető készségek nélkül, a megoldatlan személyes problémák mellett rendkívül érzékenyek a társadalmi és pénzügyi kihívásokra. Éppen ezért rendkívül fontos, hogy a gondozás elhagyásának folyamata szisztematikusan megtervezett és előkészített legyen, amivel kapcsolatosan a jelen projekt egy komplex tervet kíván készíteni és ajánlani.

Az önálló életre és a társadalmi integrációra való felkészülés szintén elengedhetetlen a kísérő nélküli kiskorúként az országba érkkezett fiatal felnőttek számára, mivel nekik nagy a lemaradásuk a honi fiatalokhoz képest a társadalmi és kulturális készségek szintjén is.
Decoration
Hírek
Participants are youngsters from alternative care. They are form some kind of institutional care (Home for children and youth and residential apartments that are under Community service centres). They are from different parts of Croatia: Sisak, Selce, Lipik and Koprivnica.

Participants coming from institutional care – 4 are from 16 -18 years and 4 from 18-21. Four are female and four are male.
Trainers presented to the participants modules:
1. Career and job related skills
2. Money management
These topics, according to trainers, were the most attractive to participants. They think and worry a lot about finding proper job and about their abilities to manage money since they don’t have to do that – they just have pocket money, a small amount, and all other expenses are arrange and managed by the institution. They do not have opportunity to practice money management.
Trainer organized lecture and discussion with participants before playing a game in Sisak. In the other 3 towns it was done through discussions with those that have been selected for participating in the game - discussion about information presented on web page FYIL.