Acest proiect se adresează tinerilor (120 de tineri în total), care trăiesc în îngrijirea rezidenţială şi alte grupuri expuse la risc, prin dezvoltarea unor instrumente de învăţare inovatoare (jocuri online) şi a unor programe de formare personalizate pentru tineri, respectiv prin dezvoltarea competenţelor a 16 lucrători din domeniul tineretului, care vor participa la un curs de formare transnaţional.