Scopul principal al proiectului este de a spori gradul de conştientizare şi de
a oferi îmbunătăţiri orientate spre practică pentru modalităţi eficiente de a asigura o tranziţie reuşită către viaţa independentă pentru persoanele care părăsesc sistemul de protecţia copilului, pentru a contribui la o integrare reuşită în societate şi pentru a promova participarea activă la viaţa socială.

Proiectul are 3 produse intelectuale.
1. Gateway-uri către integrare - Dezvoltarea instrumentelor de cercetare
(ghiduri de interviu)
2. Platformă online pentru un set de instrumente bazate pe joc pentru dezvoltarea abilităţilor fundamentale de bază pentru tineri pentru pregătirea lor la o viaţă independentă, care conţine 50 de jocuri online educaţionale.
3. Asistenţă socială: Material şi program de instruire cu instrumente practice adresate tinerilor şi lucrătorilor de tineret în domeniul îngrijirii tineretului, care va cuprinde 160-170 de pagini materiale de instruire cu instrumente practice, un eveniment de formare transnaţională a personalului cu implicarea directă şi mobilitatea a 16 lucrătorilor de tineret.